Kontakt


Adres Redakcji/Editorial Office
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
e-mail: medroz@imid.med.pl.
http://www.imid.med.pl

Kontakt z wydawcą:
Wydawnictwo Medipress Publishing sp. z o.o.
ul. Augustówka 15
02-981 Warszawa
tel.: (22) 853 76 77