Medycyna Wieku Rozwojowego, 2011,XV,1; 32-38

Szczepienia u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Anna Jakubowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska


Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. D. Zwolińska

Idiopatyczny zespół nerczycowy jest najczęściej rozpoznawaną glomerulopatią u dzieci. Patogeneza zespołu, częste hospitalizacje oraz stosowane leczenie immunosupresyjne powoduje, że dzieci z tym schorzeniem należą do grupy wysokiego ryzyka w odniesieniu do częstości występowania oraz ciężkości przebiegu infekcji. Zasadne zatem jest rozważenie szczepień ochronnych u tych pacjentów. Zaszczepienie dziecka może jednak wiązać się z wystąpieniem szeregu powikłań, w tym nawrotu lub zaostrzenia choroby podstawowej. Wciąż brakuje danych, które szczepionki są bezpieczne, w którym okresie choroby można poddać dziecko szczepieniu oraz jak wpływa stosowane leczenie na jego efektywność. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący stosowania niektórych obowiązkowych i zalecanych szczepionek w grupie dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.

cały artykuł dostępny w wersji papierowej