Medycyna Wieku Rozwojowego, 2010,XIV,1; 5-14

Rozwój mózgu płodu ludzkiego w obrazach rezonansu magnetycznego

Monika Bekiesińska-Figatowska1, Izabela Herman-Sucharska2, Anna Romaniuk-Doroszewska1, Agnieszka Duczkowska1, Marek Duczkowski1, Sylwia Szkudlińska-Pawlak1, Andrzej Urbanik2


1Department of Diagnostic Imaging
Head of Department: Associate Prof. M. Bekiesińska-Figatowska
Institute of Mother and Child, Warsaw
Director: S. Janus


2Department of Radiology, Collegium Medicum,
Jagiellonian University, Kraków
Head of Dapartment: Prof. A. Urbanik

  • Tabela I. Rozwój bruzd i zakrętów w drugiej połowie ciąży
  • Ryc. 1. Ciąża 19 tyg., obraz T2-zależny, projekcja strzałkowa: gładka powierzchnia mózgu
  • Ryc. 2. Ciąża 19 tyg., obraz T2-zależny, projekcja poprzeczna: szeroko otwarte szczeliny Sylwiusza (strzałki)

Wprowadzenie: Ultrasonografia jest podstawową metodą oceny in vivo ośrodkowego układu nerwowego płodu. Jednak w przypadku otyłości matki, bezwodzia lub niekorzystnego ułożenia płodu ocena ultrasonograficzna nie zawsze jest łatwa lub nawet możliwa. W takich sytuacjach rezonans magnetyczny staje się jedyną obrazową metodą oceny. Rozpoznanie nieprawidłowości mózgowia płodu wymaga szczegółowej znajomości jego prawidłowego rozwoju i morfologii.

Cel pracy: Celem pracy było zilustrowanie sekwencji rozwoju mózgu płodów na podstawie własnego materiału i aparatury.

Materiał i metoda: Przeanalizowano obrazy T2-zależne 75 płodów bez patologicznych zmian w mózgowiu, uzyskane w 1,5 T systemach GE Signa. Nie stosowano sedacji matek. Uzyskano obrazy T2-zależne w sekwencji SSFSE w płaszczyźnie poprzecznej, strzałkowej i czołowej, a także obrazy T1-zależne w sekwencji FSPGR.

Wyniki: W pracy określono i omówiono sekwencję dojrzewania mózgu w drugiej połowie ciąży.

Wnioski: Rezonans magnetyczny jest najbardziej użyteczną metodą oceny prawidłowego rozwoju mózgu płodu. Powinien być stosowany jako dodatkowe narzędzie każdym przypadku trudności diagnostycznych.

pełna wersja w języku angielskim